Start      Wpłaty
 
 W celu ułatwienia Państwu rozliczeń składek członkowskich wpłacanych na rzecz naszego stowarzyszenia podajemy poniżej numer rachunku bankowego i dane do przelewu:

Klub Sportowy RONIN Warszawa
ul. Chopina 66/70 m. 85
05-800 Pruszków


Rachunek numer:

10 1750 0012 0000 0000 3898 0343 

Raiffeisen Polbank


W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko oraz miesiąc, za jaki wpłacana jest składka