Uczenie się drogą do wygranej

,,Ucz się, ucz, bo edukacja do potęgi klucz! ” – chyba wielokrotnie usłyszałeś to od osób bardziej wprawionych. Jedni mówią, że czas nauki jest niesamowity, a drudzy, że wspominają go jako najgorszy okres w ich…